Informace

Sledujte naše videa na YouTube

Přihlaste se k odběru nových videí, které pro vás pravidelně natáčíme

Důvody proč u nás nakupovat.

V této kategorii budeme postupně zveřejňovat zajímavé projekty, které jsme realizovali. Dodávky, které se liší od každodenního vyřizování objednávek buď svým rozsahem nebo zaměřením.

Dodávka vysokoteplotní vakuové trubkové pece Nabertherm RHTV 120-600/18 do 1800°C pro pěstování krystalů. Pec ve vertikálním provedení, automatický zaplynovací systém II pro nehořlavou ochrannou atmosféru nebo vakua v pracovní trubici, omezovač teploty dle EN 60519-2, rychlospony na vodou chlazených manžetách, měření teploty v plynotěsné pracovní trubce z materiálu C 799.
Dodávka kompletního vybavení keramické dílny vč. montáže, instalace keramických pecí u zákazníka v Ostavě. Dodali a nainstalovali jsme komorovou pec Rohde KE 480S, komorovou pec Rohde KE 250 SH, 2 ks stříkací glazovací boxy SK-66, 5 ks hrnčířských kruhů Shimpo RK-55, válcovací stolici PW 600, šnekový lis Shimpo NRA 04 a modelářský sádrařský kruh.
Instalace profesionální keramické pece Nabertherm N 300 s regulátorem P 300 a plně automatickým ovládáním přivzdušňovací klapky pece. Instalace a proškolení obsluhy u zákazníka.
Speciální zvonová pec Nabertherm Raku 100 pro výpal japonskou technikou Raku. Dodávka pece Raku 100 s podstavcem, hořákovou soupravou a zvedacím zařízením.